Loading...
Home 2019-10-14T06:23:32+00:00

برای پروژه عمرانی خود نیاز به یک تیم متخصص دارید؟

از ما مشاوره بگیرید

دامنه فعالیت شرکت

انجام کلیه پروژه ها در زمینه آب ، نفت و گاز ، تاسیسات ، ابنیه و کشاورزی بصورت:

سه عاملی

( کارفرما ، مشاور ، پیمانکار )

سه عاملی

EPC

( پروژه های مهندسی، تدارک - ساخت )

EPC

Engineering / Procurement / Construction

EPCF

طراحی و مهندسی پروژه و خرید و سرمایه گذاری است

EPCF

Engineering / Procurement / Construction / Finance

PC

تدارک - ساخت

PC

Procurement / Construction

0
تعداد کارکنان و کارمندان
0
استان های تحت پوشش
0
پروژه های انجام شده

آخرین پروژه ها

این متن، فقط جهت نمایش آزمایشی برای وبسایت حسناسازه تهیه شده است و مفهوم دیگری ندارد، بزودی در این فضا متن اصلی مربوطه قرار میگیرد.

مشاهده تمام پروژه ها

تخصص های ما

آخرین اخبار

این متن، فقط جهت نمایش آزمایشی برای وبسایت حسناسازه تهیه شده است و مفهوم دیگری ندارد، بزودی در این فضا متن اصلی مربوطه قرار میگیرد.

شروع پروژه بهره برداری آبی در مناطق جنوبی کشور

دسامبر 7th, 2015|

Technology is Here to Stay این متن، فقط جهت نمایش آزمایشی برای وبسایت حسناسازه تهیه شده است و مفهوم دیگری ندارد، بزودی در این فضا متن اصلی مربوطه قرار میگیرد.

بتن ریزی اولیه پروژه شماره پنج آغاز شد

دسامبر 7th, 2015|

Technology is Here to Stay این متن، فقط جهت نمایش آزمایشی برای وبسایت حسناسازه تهیه شده است و مفهوم دیگری ندارد، بزودی در این فضا متن اصلی مربوطه قرار میگیرد.

آب و هوا، دلیل اصلی تغییر سیاست پروژه برق منطقه مرکزی

دسامبر 6th, 2015|

Technology is Here to Stay این متن، فقط جهت نمایش آزمایشی برای وبسایت حسناسازه تهیه شده است و مفهوم دیگری ندارد، بزودی در این فضا متن اصلی مربوطه قرار میگیرد.

تمامی اخبار

مشتریان برجسته

حسناسازه، انتخابی مطمئن برای تحقق ایده های شما

این متن، فقط جهت نمایش آزمایشی برای وبسایت حسناسازه تهیه شده است و مفهوم دیگری ندارد، بزودی در این فضا متن اصلی مربوطه قرار میگیرد.